Persondatapolitik

Privatlivspolitik – jf. Persondataforordningen

Dataansvar
Foreningen behandler personoplysninger, og har jf. persondataforordningen en privatlivspolitik. Læs herunder hvad Roedvig Badelaug har registreret om dig, hvordan vi behandler oplysningerne og vores politik vedrørende- fotos på hjemmesiden

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du betaler dit kontingent. Hvis du ikke har fornyet dit kontingent betragtes du som permanent udmeldt, og vi sletter automatisk alle oplysninger om dig. Du kan til enhver tid bede om at få slettet oplysningerne tidligere.

Dataansvarlig
Bestyrelsen er dataansvarlig og kan kontaktes på kontakt@roedvigbadelaug.dk
Bestyrelsen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Personoplysninger
Navn, telefonnummer, mobilnummer, mailadresse.
Disse oplysninger får vi fra dig. Hertil systemgenereres et medlems-id.
Vi har fravalgt et login adgangssystem på hjemmesiden. Det har den fordel, at der ikke er en privat profil på hjemmesiden. Til gengæld har alle adgang til oplysninger på hjemmesiden. Vores hjemmesiden er SLL sikret. Online betalingssystemet ved betaling af leje af sauna er data sikret.

Fotos på hjemmesiden følger persondataforordningen, der siger, at det er lovet at foreninger har lov til at tage fotos i forbindelse med arrangementer. Det er vores politik, at vi ikke fotograferer i saunaen og uden personer er fuld påklædte. Man er ikke fuld påklædt i badetøj. Undtagelser kræver samtykke. Du har altid ret til at få fjernet et billedet fra hjemmesiden uden begrundelse.

Formål med behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål:

• Medlemsdatabase, registrering af kontingentindbetaling, registrering af bestilling af armbånd med adgangsnøgle.
• Udsendelse af evt. nyhedsbreve og kontingentfaktura
• Generering af fil, som sendes til adgangskontrolsystem, der håndterer aktivering og aflæsning af armbåndsnøgle.

Samtykke
Rødvig Badelaug behandler alle personoplysninger jf lovgivningen i persondataforordningen, der i behandling som beskrevet oven for ikke tilsiger samtykke.

Opbevaring og sletning af oplysninger
Du har ifølge persondataforordningen særlige rettigheder i forhold til de oplysninger, vi har om dig.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling af din oplysninger, ved at rette henvendelse til kontakt@roedvigbadelaug.dk.
Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet din personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører ændring eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, som er Datatilsynet.

TIL FORSIDEN